اخبار برگزیده

اطلاعیه

 سلام
با توجه به اینکه اهالی محترم مجتمع با اتفاق نظر خواستار تغییر زمان نظافت از دو هفته یک بار به سه هفته یک بار می باشند به اطلاع میرساند نظافت این هفته ٩۵/٩/۵ ملقی و واحد مجری هفته اینده 1395/09/12 نظافت می نمایندضمنا لیست نظافت جدید متعاقبا اعلام خواهد شود .


اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها